Kun suunnittelee huolella, onnikin on puolella

Taloushallinto on yksi menestyvän yrityksen kivijaloista. Budjetin laatiminen ja suunnitelmallinen työskentely parantavat menestymismahdollisuuksia. Esimerkiksi budjettiseuranta tuo ryhtiä yrityksen toimintaan. 

Normaalien taloushallinnon palvelujen lisäksi autamme asiakkaitamme budjetin laatimisessa. Kun budjetti on tehty, sen toteutumista on helppo seurata. Sen lisäksi teemme myös tilinpäätösanalyyseja, kannattavuuslaskelmia ja rahoitusselvityksiä.

Tarjouksen voit pyytää meiltä samantien sähköisellä lomakkella.

Tilinpäätösanalyysit

Hyvin valituilla tunnusluvuilla saadaan hyvä yleiskuva yrityksen taloudellisesta tilasta.

Lue lisää

Oletteko oikealla tiellä?

 

 

 

Tilinpäätös antaa kuvan yrityksen senhetkisestä taloudellisesta tilasta. Usein on tarpeen selvittää myös yrityksessä tapahtuneita muutoksia. Tällöin yrityksen tärkeitä tunnuslukuja verrataan vastaaviin lukuihin aiempina vuosina.

Yritystä voi verrata kilpailijoihin, kun niiden tärkeät tunnusluvut laitetaan vierekkäin vertailua varten. Tämä paljastaa, onko yritys oikealla tiellä vai pitääkö suuntaa muuttaa.

Näin voimme auttaa teitä

  • Teemme tilinpäätöksen tunnuslukujen perusteella tilannekatsauksen siitä, miten yrityksellänne pyyhkii.
  • Teemme kirjallisia raportteja, joissa yritystänne verrataan tiettyjen tunnuslukujen avulla saman toimialan menestyjiin.
  • Annamme analyysin perusteella ohjeita, joiden avulla voitte kehittää yrityksen toimintaa.
  • Voimme tehdä vastaavan analyysin myös vuosineljänneksittäin ja jopa kuukausittain, jolloin muutoksiin liiketoimintaympäristössä pystytään reagoimaan nopeasti.

Kannattavuuslaskenta

Kannattavuuslaskennat kertovat, onko investoinnissa itua. 

Lue lisää

Arvioi investointi etukäteen

Investointien tekeminen kannattaa arvioida huolella, ennen kuin niitä lähtee toteuttamaan. Tärkeä osa arviota on kannattavuuslaskenta, jossa arvioidaan etukäteen investoinnin tuotot ja kulut sekä niiden vaikutus yrityksen rahavirtoihin.

Näin voimme auttaa teitä

  • Laadimme kannattavuuslaskentoja yritysten puolesta. Käytämme arvioissamme hyväksi todettuja kannattavuuslaskennan malleja, jotka helpottavat päätöksentekoa. 

Budjetointi

Talouden suunnittelu ohjaa liiketoimintaa ja auttaa tavoitteiden asettamisessa. 

Lue lisää

Ryhtiä yrityksen toimintaan

Budjetti pukee yrityksen vuosisuunnitelman numeroiksi. Talousarviossa asetetaan paitsi raamit myös tavoitteet yrityksen toiminnalle.

Rohkaisemme asiakkaitamme suunnitelmallisuuteen. Tilikausikohtaisen budjetin avulla voidaan seurata liiketoiminnan onnistumista. Jo pelkän suunnitelman laatiminen avaa uusia näkökulmia omaan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Budjetin toteutumisen seuranta tuo ryhtiä toimintaan.

Näin voimme auttaa teitä

  • Autamme budjetin laatimisessa, jolloin tilikauden edetessä toteutuneita lukuja voidaan verrata suunniteltuihin.
  • Usein luvut poikkeavat suunnitelluista monella tavalla. Selvitämme yhdessä, mistä eroavaisuudet johtuvat ja mitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi voi tehdä. Tämä lisää ymmärrystä omaan liiketoimintaanne ja opitte välttämään liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä karikoita.

Rahoitusselvitykset

Rahaa ei kannata lainata hinnalla millä hyvänsä. Neuvomme yrityksiä rahoitusneuvotteluissa.

Lue lisää

Apua rahoitusneuvotteluihin

 

 

Korkotasao ovat matalalla, mutta lainaraha voi olla tiukassa. Rahoitusneuvotteluissa auttaa, kun yrityksen taloudellinen tilanne on tiedossa.

Näin voimme auttaa teitä

  • Toimimme neuvonantajina rahoitusneuvotteluissa.
  • Tuotamme neuvotteluihin kaiken tarvittavan taloudellisen aineiston yrityksestänne, jotta voitte päätöksenteossa nojata todelliseen tietoon.
  • Saatte tuen rahoituksen saamiseksi, oli kysymyksessä sitten oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen.

Paritileiltä löysimme oikeat ratkaisut taloushallintomme tarpeisiin, kuten kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Lisäksi olemme tyytyväisiä Paritilien tuottamaan raportointiin. Voin suositella heitä lämpimästi.

Andrej Engelhardt

Toimitusjohtaja, Lore Oy

Lupaukset asiakkaillemme

1. Kun lupaamme jotain, sen myös pidämme.

2. Olemme järjestelmällisiä, johdonmukaisia ja suunnitelmallisia.

3. Noudatamme hyvää taloushallintokäytäntöä.

4. Käytämme parhaita taloushallintajärjestelmiä ja päivitämme ohjelmistoja jatkuvasti. Asiakkaan toivomuksesta teemme kirjanpidon myös perinteisellä tavalla.

5. Meille elinikäinen oppiminen ei ole sanahelinää, vaan kehitämme osaamistamme päivittäisen työn ohessa.

6. Järjestelmämme on suojattu tietomurroilta ja virushyökkäyksiltä. Asiakkaan asiakirjat pysyvät meillä tallessa ja tiedot salassa.

7. Meille on ilo palvella ja auttaa asiakkaitamme.