Maksatko liikaa veroja?

Verosuunnittelun avulla voit säästää tuntuvia summia.

Verosuunnittelu on ennakointia

Verosuunnittelussa ennakoidaan veroseuraamuksia. Veroseuraamukset kannattaa selvittää etukäteen, jotta yrityksen johto voi ottaa ne huomioon tehdessään päätöksiä.

Yrityksen johto punnitsee usein monen eri vaihtoehdon välillä, kun se kehittää liiketoimintaansa ja toimintatapojaan. Eri vaihtoehdot saattavat johtaa erilaisiin veroseuraamuksiin, joilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus. Siksi eri vaihtoehtojen veroseuraamukset kannattaa selvittää huolella ennen päätöksen tekemistä.

Paritilit tarjoaa verosuunnitteluapua, joka auttaa yritystänne tekemään päätöksiä, joissa olette voineet ottaa kokonaisuudeen huomioon.

Verosuunnittelun lisäksi teemme myös veroselvityksiä. Ne ovat tarpeen, jos verottajan tekemä päätös ei ole kaikilta osin odotetunlainen. Tarvittaessa teemme asiakkaan puolesta muutoshakemuksen.

Olethan meihin yhteydessä, mikäli tarvitset verosuunnittelua.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelun avulla löydämme verotuksellisesti parhaat ratkaisut.  

Lue lisää

Verosuunnittelu auttaa päätöksenteossa

Liiketoiminnan pitäisi tähdätä siihen, että yritys tuottaisi omistajilleen mahdollisimman suuren voiton. Joskus tähän tavoitteeseen voi päästä useaa polkua pitkin. Tällöin kannattaa selvittää, mikä poluista johtaa pienimpiin veroseuraamuksiin.

Verosuunnittelu on laillinen ja luonnollinen osa yritysten riskienhallintaa. Verosuunnittelu eroaa veronkierrosta, joka on laitonta.

Näin voimme auttaa teitä:

  • Teemme verosuunnittelua, jossa lasketaan eri vaihtoehtojen veroseuraamukset. Tarve verosuunnittelulle voi syntyä esimerkiksi silloin, kun siirrytään uudelle toimialalle tai markkina-alueelle tai harkitaan yrityksen ostoa tai myyntiä.
  • Otamme verosuunnittelussa huomioon myös yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelmat ja todennäköiset tulevaisuuden tapahtumat.
  • Olemme yrittäjien asialla ja teemme verosuunnittelua myös omistajien hyödyt huomioiden.
  • Autamme laatimaan tarjoukset niin, että esimerkiksiä tarjouksia laskiessa ja hintoja muodostettaessa huomioidaan myös veroseuraamukset.

Veroselvitykset

Selvitämme, onko verotuksenne tehty oikein. Tarvittaessa haemme päätökseen muutosta.

Lue lisää

Veroasioiden asiantuntija

Aina verottajan veropäätös ei ole kaikilta osin odotetunlainen. Tällöin on hyvä selvittää, onko verotus tehty lainmukaisesti ja voiko päätökseen hakea muutosta.

Näin autamme teitä:

  • Autamme selvityksen tekemisessä ja laadimme tarvittavat muutoshakemukset puolestanne.
  • Laskemme yrityksen verorasituksen jo ennen kuin verotus valmistuu. Näin tiedätte hyvissä ajoin, kuinka hyvin ennakkoverot vastaavat yhtiön tulosta.
  • Selvitämme etukäteen, miten osakkaita tai yrittäjää kohdellaan lopullisessa verotuksessa. Tämä auttaa suunnittelemaan ja ennakoimaan osakkaiden ja yrittäjien omaa taloutta.

Lohjan Paritilit on helppo kumppani yritykseni talousasioissa. Voin luottaa siihen, että saan tietooni lakisääteiset velvoitteeni ajoissa.

Kari Oksanen

Toimitusjohtaja, Ykkös-Lohja Oy

7 lupausta asiakkaillemme

1. Kun lupaamme jotain, sen myös pidämme.

2. Olemme järjestelmällisiä, johdonmukaisia ja suunnitelmallisia.

3. Noudatamme hyvää taloushallintokäytäntöä.

4. Käytämme parhaita taloushallintajärjestelmiä ja päivitämme ohjelmistoja jatkuvasti. Voimme tehdä kirjanpidon myös perinteisellä tavalla.

5. Meille elinikäinen oppiminen ei ole sanahelinää, vaan kehitämme osaamistamme päivittäisen työn ohessa.

6. Järjestelmämme on suojattu tietomurroilta ja virushyökkäyksiltä. Asiakirjanne pysyvät meillä tallessa ja tiedot salassa.

7. Meille on ilo palvella ja auttaa asiakkaitamme.