Tiedätkö, mihin olet nimeäsi laittamassa?

Me luemme puolestasi pienellä präntätyn tekstin ja käännämme lakikiemurat selkokielelle.

Voit luottaa Paritileihin myös lakiasioissa

Autamme erilaisissa lakiasioissa, kuten  sopimuksien laatimisessa ja yrityskauppojen tekemisessä. Jos olet perustamassa uutta yritystä tai muuttamassa yhtiömuotoa, laadimme puolestasi perustamisasiakirjat, lomakkeet ja muut lippulappuset.

Vaikeissa lakiasioissa ohjaamme teidät eteenpäin parhaaksi katsomallemme lakiasiaintoimistolle. Näin voitte varmistua siitä, että tiukan paikan tullen saatte yhden oven takaa kaiken tarvitsemanne palvelun.

Mikäli meinaatte eksyä pykäläviidakkoon, olettehan meihin yhteydessä.

Yrityksen perustaminen

Valitsemme teille sopivan yhtiömuodon ja laadimme perustamisasiakirjat ja -lomakkeet puolestanne.

Lue lisää

Autamme perustamaan yrityksen

Yrityksen perustamiseen liittyy paljon byrokratiaa. Samalla kun uuden yrittäjän pitäisi keskittyä liiketoimintansa käynnistämiseen, hän joutuu täyttämään monia asiakirjoja ja -lomakkeita. Se vie aikaa ja energiaa. Lisäksi oikean yhtiömuodon valitseminen varsinkin uudelle yrittäjälle on usein vaikeaa ja vaatii perehtymistä.

Näin voimme auttaa teitä:

 • Tutkimme ja selvitämme kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtiömuodon. Tässä otamme huomioon mm. liiketoiminnan laadun ja koon.
 • Etsimme teille tilintarkastajat, mikäli liiketoiminnan laajuus vaatii jo alussa sellaisia.
 • Autamme löytämään sopivat yhtiökumppanit, mikäli
 • Laadimme puolestanne osakassopimuksen.
 • Olemme avuksi myös liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, toiminimen keksimisessä ja liikeidean kiteyttämisessä.

  Sopimukset

Laadimme ja tulkitsemme sopimuksia niin, että maallikokin ymmärtää, mihin on nimeään laittamassa.

Lue lisää

Apua erilaisissa lakiasioissa

Yritystoiminnassa sovitaan usein asioita kirjallisesti eri tahojen kanssa. Esimerkiksi toimitilan vuokraaminen edellyttää vuokrasopimusta ja työntekijän palkkaaminen työsopimusta. Lisäksi jo perustamisvaiheessa solmitaan usein osakas- tai yhtiömiessopimuksia, joilla määritellään osakkaiden ja yhtiömiesten välisiä suhteita ja oikeuksia.

Yrittäjä joutuu usein myös tilanteeseen, jossa hän joutuu tulkitsemaan erilaisia sopimuksia ja joiden sopimusehdot ovat pitkiä ja hankalasti tulkittavia.

Näin autamme teitä:

 • Autamme teitä lukemaan ja tulkitsemaan sopimuksia niin selväsanaisesti, että maallikkokin ymmärtää niiden sisällön ja merkityksen.
 • Laadimme sopimuksia puolestanne.
 • Ohjaamme teidät yhteistyökumppaniemme pakeille erikoisosaamista vaativissa lakiasioissa. Näin voitte luottaa siihen, että saatte apua myös vaikeissa lakiasioissa. Teemme yhteistyötä useiden lakiasiaintoimistojen kanssa.

Perintäpalvelut

Saatavien periminen vie aikaa ja voi myös vaikuttaa asiakassuhteeseen. Siksi sitä ei kannata tehdä itse.

Lue lisää

Näin voimme auttaa teitä:

 

 

 

 • Hoidamme saatavien perinnän puolestanne.

 

 

 

Saatavien perinnässä käytämme yhteistyöyrityksiä. Ne takaavat, että saatte tehdystä työstä  sovitun korvauksen eikä asiakassuhteenne kärsi. 

 

Yhtiömuodon muutokset

Kun liiketoimintaa kasvaa tai supistuu, voi olla tarpeen muuttaa yrityksen yhtiömuotoa.

Lue lisää

Moni yritys aloittaa toiminimenä, koska se on kevyt ja edullinen vaihtoehto. Kun liiketoiminta kasvaa tai mukaan tulee uusia osakkaita, eteen tulee yhtiömuodon vaihtaminen. Toisaalta joskus voi olla järkevää muuttaa esimerkiksi osakeyhtiö toiminimeksi.

Näin voimme auttaa teitä:

 • Toimimme yrittäjien apuna uuden yhtiömuodon valitsemisessa ja laadimme eri viranomaisrekistereihin muutosasiakirjat  ja -lomakkeet.
 • Arvioimme yhtiömuodon valintaa eri kanteilta ja huomioimme myös sen, mikä on järkevä vaihtoehto yrityksen omistajien henkilökohtaisen verotuksen kannalta — nyt ja tulevaisuudessa.

 Yrityskaupat

Tarjoamme avaimet onnistuneiden yrityskauppojen tekemiseen — olitte sitten ostamassa tai myymässä.

Lue lisää

Suurten ikäluokkien yrittäjien eläköityminen avaa ovia mielenkiintoisiin yrityskauppoihin. Samalla on kuitenkin syytä pitää mielessä, että ostettava kohde pitää arvioida huolella ennen kauppojen tekemistä, sillä yrityskaupoista yli puolet epäonnistuu. Epäonnistuminen johtuu usein siitä, ettei ostaja tunne ostettavaa kohdetta riittävän hyvin.

Talouden tunnuslukujen lisäksi ostajan pitää paneutua myyntikohteen tietojärjestelmiin, hallintoon, työntekijöihin ja asiakkaisiin. Ne voivat sisältää riskejä, jotka pitää huomioida. Huolellisesta suunnittelusta huolimatta virheisiin kannattaa varautua myös sopimuksellisin keinoin.

Näin voimme auttaa teitä:

 • Otamme ensikontaktin ostettavaan yritykseen, jos olet ostamassa yritystä.
 • Etsimme ostajaehdokkaita, mikäli olet myymässä yritystänne.
 • Selvitämme juurta jaksain ostokohteeseen ja teemme siitä kirjallisen selvityksen.
 • Laadimme kauppakirjan ja viemme kaupan maaliin.
 • Selvitämme molempien osapuolten veroseuraamukset.
 • Autamme yrityskaupan jälkeisten vaiheiden ennakoimisessa. Näin minimoidaan yrityskaupan mahdolliset haittavaikutukset ja maksimoidaan uusien mahdollisuuksien hyödyt. 

Tiedonhankinta

Seulomme tietovirrasta teille tärkeän informaation oli kyse sitten asiakkaistanne tai kilpailijoistanne.

Lue lisää

Apua infoähkyyn

 

 

Luotettavan tiedon löytäminen on tärkeää päätöksenteossa.  Nykyään ongelma ei ole kuitenkaan tiedon puute vaan tietotulva. Kun etsii valtavasta tietolaarista oman yrityksen johtamisessa tärkeitä tiedonjyväsiä, seurauksena voi olla infoähky.

Näin voimme auttaa teitä:

Kaivamme avaintiedon esimerkiksi asiakkaistanne tai kilpailijoistanne puolestanne. Lähteenä käytämme mm. Suomen Asiakastiedon järjestelmiä.

Seuraamme tärkeitä asiakkaitanne ja kilpailijoitanne . Näin voitte reagoida ajoissa, mikäli toimintaympäristössänne ilmenee muutoksia.

7 lupausta asiakkaillemme

1. Kun lupaamme jotain, sen myös pidämme.

2. Olemme järjestelmällisiä, johdonmukaisia ja suunnitelmallisia.

3. Noudatamme hyvää taloushallintokäytäntöä.

4. Käytämme parhaita taloushallintajärjestelmiä ja päivitämme ohjelmistoja jatkuvasti. Voimme tehdä kirjanpidon myös perinteisellä tavalla.

5. Meille elinikäinen oppiminen ei ole sanahelinää, vaan kehitämme osaamistamme päivittäisen työn ohessa.

6. Järjestelmämme on suojattu tietomurroilta ja virushyökkäyksiltä. Asiakirjanne pysyvät meillä tallessa ja tiedot salassa.

7. Meille on ilo palvella ja auttaa asiakkaitamme.